Zobacz księgę gości

Dopisz do księgi gości


Wejdź tu aby odnaleźć znajomych, bliskich. Wejdź tu i zostaw dla nich wiadomość
 

Moje Trokiele

+48 56 463 20 94

Tadeusz Nowak

trokiele@op.pl 

 

BALCERZYK KONSTANTY
lat - 20

Żołnierz Placówki AK, uczestnik walk
o wyzwolenie Wilna w lipcu 1944r. Po powrocie na macierzysty teren, bierze aktywny udział w ruchu oporu. W 1945 w potyczce z oddziałem NKWD w okolicach Lipniszek, zostaje ranny w ramię. Ukrywa się we wsi Dajnowa. Zostaje aresztowany i zamordowany
w Lidzie

BUGAJ KAZIMIERZ
lat - 19

Jeden z najmłodszych czynnych członków  Placówki AK w Trokielach. Brał udział w kilku bojowych akcjach zorganizowanych na terenie podległym placówce. Podczas potyczki z silnym pododdziałem NKWD w okolicach Lipniszek ginie śmiercią żołnierską w 1945 r.

DANIELSKI JAN
lat -21

Syn sołtysa. W czasie trwania frontu
w Trokielach zostaje zabrany z domu przez żołnierzy sowieckich posądzony o szpiegostwo i w dniu 27.06.1941 r. rozstrzelany. Pochowany na cmentarzu
w Trokielach.

HORYŃ BRONISŁAWA
lat - 19

Łączniczka i sanitariuszka Placówki AK
w Trokielach. Uczestniczka walk o Wilno w ramach operacji „Ostra Brama”. Za przynależność do AK , aresztowana przez NKWD i w czasie transportu do więzienia w Lidzie na moście w Dworzyszczach skacze do Żyzmy i gnie śmiercią bohaterską w 1945 r.

MICHNIEWICZ  JAN
lat - 21

Drużynowy w Placówce AK w Trokielach, współorganizator zasadzki na grupę NKWD na skrzyżowaniu dróg Lida-Bastumy-Geraniony w 1945 r. Uczestnik walk o Wilno, aresztowany i zamordowany w Lidzie.

MICKIEWICZ WŁADYSŁAW
lat -27

Organizator  i pierwszy komendant Placówki AK w Trokielach. Uczestnik walk o Wilno. Po powrocie z walk o Wilno, dowódca kompanii konspiracyjnej „GRAB”. Aresztowany przez NKWD i publicznie powieszony 6 lutego 1945 r. w Trokielach.

NARKUN (imienia nie pam.)
lat -43

Osadnik wojskowy, uciekł z transportu podczas wywózki na Sybir. Członek Placówki AK, brał udział w kilku akcjach przeciw bandom rabunkowym składających się z byłych żołnierzy sowieckich i przez nich zastrzelony w 1943 roku w domu Gabrieli Michniewicz. Pochowany na cmentarzu w Trokielach.

PIETRUSIEWICZ HIERONIM

lat - 35

W dniu 27.06.1941 roku zabrany został przez frontowych żołnierzy sowieckich z domu rodziców, posądzony o szpiegostwo i zabity bagnetem w lasku Jakubczaka, gdzie był sztab dywizji. Pochowany na cmentarzu w Trokielach.

PIETRZYK JAN
lat – 20

W czasie wycofywania się sowietów z Trokiel pod naporem wojsk niemieckich, został schwytany i rozstrzelany blisko swego domu w dniu 27.06.1941 roku. Pochowany na cmentarzu w Trokielach.

SIEMASZKO ALFONS
lat - 21

Żołnierz AK, uczestnik walk o zdobycie Wilna, uniknął rozbrojenia przez NKWD, wrócił do Trokiel i rozpoczął walkę z okupantem. W końcu 1945 roku został złapany podczas obławy i osadzony
w więzieniu w Lidzie. Tam został zamordowany

SIPIATOWSKI JAN
lat -22

Ostatni komendant Placówki AK w Trokielach. Uczestnik walk o wyzwolenie Wilna w akcji „Ostra Brama”. Aresztowany w 1945 r. i zamordowany przez NKWD w Lidzie.

 

 

 

 

    
 

        


najwspanialsze opowiadania

all rights reserved Copyright by Aleksandra 2003

poniedziałek, 25. września 2006